Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA FDI

FDI hiểu rằng thông tin cá nhân là điều mà bất cứ một người dùng nào cũng cân nhắc khi đưa ra cho các đơn vị khác. Chính vì vậy chúng tôi sẽ luôn tôn trọng và cố gắng hết sức để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, giúp bạn có thể thật sự yên tâm khi đến với chúng tôi. Tuy nhiên, chính sách này sẽ không được áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý hoặc không nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

1. Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2.Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ FDI. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của FDI, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của FDI

3. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

4. Bảo mật thông tin khách hàng

FDI  sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo mật, mã hóa thông tin của khách hàng một cách an toàn nhất có thể. Chúng tôi cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin của khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin đó vì mục đích thương mại, không vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với khách hàng trong chính sách bảo mật thông tin của FDI.

5. Điều chỉnh thông tin thu thập

FDI sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

6. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

FDI từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

7. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. FDI không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

8. Việc thay đổi quy định

FDI có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn ,FDI sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

Từ khóa : Thiết kế web
Hỗ trợ trực tuyến