Công ty bán hàng đa cấp - Hãy làm tốt ngay từ đầu

Công ty bán hàng đa cấp là hình thức hoạt động kinh doanh/ bán hàng trực tuyến không cần thông qua bất kỳ các cửa hàng bán lẻ hay đại lý nào. Đây là một trong những phương thức giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, vì không phải mất nhiều chi phí phát sinh. Thay vào đó, số tiền này sẽ được dùng để cải tiến sản phẩm, thưởng cho các nhà phân phối. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, mặc dù nó là loại hình kinh doanh mới, nhưng mang lại những lợi ích không nhỏ cho các doanh nghiệp...

Công ty đa cấp, mạng lưới kinh doanh hiệu quả nhất hiện nay

Công ty đa cấp, mạng lưới kinh doanh hiệu quả nhất hiện nay...

Điu kin đ thành lp công ty đa cp

1. Trong đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề bán lẻ theo phương thức đa cấp.

2. Vốn pháp định là 10 tỷ.

3. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

5. Ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

6. Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật.

7. Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

 

Công ty đa cp ch yếu bán sn phm gì?

Sản phẩm đánh giá sự tồn tại lâu dài của một công ty kinh doanh theo mạng vì vậy sản phẩm trong kinh doanh đa cấp phải có chất lượng tốt (do sản phẩm được lan truyền từ người này đến người khác, nên nếu chất lượng không tốt thì sẽ không có sức lan truyền - trong thực tế, người kinh doanh theo mạng thành công, đầu tiên phải đam mê sản phẩm của mình), cần thiết cho hầu hết người tiêu dùng và được sử dụng thường xuyên. Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu hầu hết của người tiêu dùng và sẽ được sử dụng liên tục sau đó:

- Hàng tiêu dùng

- Mỹ phẩm

- Thực phẩm và Thực phẩm dinh dưỡng chức năng

Ngoài ra, sản phẩm phải đảm bảo tính độc quyền, nghĩa là chỉ bán thông qua các nhà phân phối của công ty, không bán rộng rãi trên thị trường; độc đáo: tức là trên thị trường không có sản phẩm tương tự.

Hình thc bán hàng và tr lương ca công ty đa cp

Đây là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau; Hàng hóa kinh doanh tồn tại thực và người tiêu dùng được chọn lựa hàng hóa trực tiếp

 Các cá nhân tham gia phân phối sản phẩm trong mạng lưới bán hàng đều tự nguyện, không có sự ép buộc, nói sai về sản phẩm, nói sai về cách thức bán hàng nhằm lôi kéo, lừa đảo những người thiếu thông tin, thiếu hiểu biết tham gia. Người tham gia bán sản phẩm cho những người ngoài mạng lưới (theo giá lẻ) và tuyển mộ người khác vào mạng lưới (bán sản phẩm theo giá sỉ) Không quan trọng là người tham gia bắt đầu tham gia mạng lưới ở thời điểm nào, ở vị trí nào, tất cả mọi người tham gia đều có cơ hội và mức hưởng công bằng phụ thuộc vào cách thức hay kết quả làm việc. Phí tham gia không lớn, chỉ là chi phí làm thủ tục và cung cấp học liệu. Chi phí này không được tính vào tiền hoa hồng (<300 nghìn thời điểm hiện tại) Có sản phẩm rõ ràng, có tiêu chuẩn chất lượng. Tất cả những người tham gia phân phối trong mạng lưới đều phải có hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng phân phối.

Mức hoa hồng được công khai và chỉ có thể hưởng nó khi người tham gia phân phối phải làm việc thực sự. Mọi công việc đều phải rõ ràng, minh bạch, thống nhất Quy định đầy đủ các vấn đề là dự án hoàn chỉnh: ở đó quy định các chính sách từ khi mới tham gia đến từng bước thành công và cả việc thừa kế và hôn nhân Không bắt ép mua sản phẩm.

Để công ty đa cp có thể tồn tại được trong thị trường cạnh tranh như hiện nay, các sản phẩm trong kinh doanh đa cấp phải có chất lượng tốt, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng... và công tác quản lý bán hàng đa cấp phải thật chặt chẽ trong việc quản lý các đại lý, quản lý chi trả hoa hồng và số lượng người tăng trưởng nhanh chóng.

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến